Motorverzekering of autoverzekering  nodig?  U moet een autoverzekering hebben voordat u met uw voertuig in een openbare ruimte kunt rijden. Het beschermt u, uw voertuig en andere automobilisten tegen aansprakelijkheid in geval van een ongeval. Het voorziet in een financiële vergoeding voor eventuele verwondingen van mensen of hun eigendommen.

Motorverzekering dekking

Deze dekking is de wettelijke vereiste. Dit dekkingsniveau zorgt ervoor dat er een vergoeding beschikbaar is voor letsel aan andere mensen (inclusief uw passagiers) of schade aan andermans eigendom als gevolg van een door u veroorzaakt ongeval. Het dekt geen van uw kosten als gevolg van een ongeval.  De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden aanvullende dekkingsniveaus die verder gaan dan de wettelijke vereisten. De precieze aard van de dekking zal van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Brand en diefstal door derden

Dit biedt dezelfde dekking als alleen derden en verzekert u ook als uw voertuig door brand of diefstal wordt beschadigd.

Uitgebreid

Dit biedt dezelfde dekking als brand en diefstal door derden. Het dekt echter ook als uw voertuig bij een ongeval beschadigd raakt. Veel aanvullingen op dit dekkingsniveau zijn verkrijgbaar bij verzekeringsmaatschappijen, waaronder:

het verstrekken van een beleefdheidsauto terwijl uw auto wordt gerepareerd, juridische kosten, een verzekering om uw onverzekerde verliezen (zoals uw eigen risico) terug te krijgen
herstelprogramma’s langs de weg
voertuigreparaties in geval van pech
Als je betrokken bent bij een ongeval
Als u een ongeval hebt dat schade of letsel veroorzaakt aan een andere persoon, voertuig, dier of eigendom, moet u zowel uw eigen naam en adres als dat van de eigenaar van het voertuig, samen met het kenteken van het voertuig, doorgeven aan iedereen die een redelijke reden heeft om dit te eisen.

Als u uw gegevens niet doorgeeft, moet u het ongeval zo snel mogelijk binnen 24 uur bij de politie melden. U moet het ongeval ook bij uw verzekeraar melden, zelfs als u niet van plan bent een schadeclaim in te dienen.

Als u betrokken bent bij een ongeval met een onverzekerde automobilist
Elk ongeval met een onverzekerde bestuurder moet worden gemeld bij de politie. U moet ook elk ongeval melden bij uw verzekeraar, die u verder zal adviseren als er een schadegeval is.

Daarnaast zorgt het Motorverzekeringskantoor (MIB) ervoor dat de onschuldige slachtoffers van onverzekerde bestuurders of (ongetrainde) bestuurders schadeloos worden gesteld.

Motorrijtuigenverzekering en rijden in het buitenland

Alle polissen in het Verenigd Koninkrijk bieden de minimale dekking die in andere landen van de Europese Unie (EU) wettelijk verplicht is of de minimale dekking die in het Verenigd Koninkrijk wettelijk verplicht is als die groter is. Deze dekking omvat niet automatisch diefstal of schade aan uw auto.

De meeste mensen willen dezelfde bescherming die ze in het Verenigd Koninkrijk hebben wanneer ze naar het buitenland reizen, bijvoorbeeld uitgebreide of derde partij, brand en diefstal. Dit kan, naast het wettelijke minimum aan aansprakelijkheidsdekking voor derden, ook betrekking hebben op onopzettelijke schade aan of diefstal van of van uw eigen voertuig, afhankelijk van de polisdekking.

Een aantal verzekeraars biedt deze uitgebreide dekking automatisch aan voor een bepaalde periode en vaak zonder extra kosten. Het is echter belangrijk dat u bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur navraag doet voordat u naar het buitenland gaat.

Het Green Card systeem en het rijden in het buitenland
Buiten de EU levert een Green Card het bewijs dat uw binnenlandse motorrijtuigenverzekering voldoet aan de wettelijke minimumeisen van het land dat u bezoekt.

Aanbevolen motorverzekeringsbedrijven

Erard Motorverzekering is ook specialist in het verzekeren van oldtimers, classic cars, youngtimers, hobbytimers, moto’s, … . Vraag zelf ook een simulatie aan. Deze moto verzekeringsoplossingen zijn ondersteund door de MAG Motorcycle Action Group. De lage premies worden niet bekomen door besparing op kwaliteit, maar wèl door het groeperen van vele motorrijders

Motorverzekering BelgiëERARD VERZEKERINGEN NV
Nieuwe Kalsijde 5 b
8920 Langemark
T. 057 48 57 57 (8u tot 17u)
Noodnummer schade 0473 57 57 57
Whatsapp
info@erard.org


FAQ’s
Wat gebeurt er met klassieke auto’s als benzine en diesel worden verboden?
Het doel op langere termijn in het Verenigd Koninkrijk is om onze wegen uiteindelijk vrij te maken van benzine- of dieselauto’s. Wanneer het verbod in 2030 van kracht wordt, zal het nog steeds mogelijk zijn om een klassieke auto te bezitten, te kopen of te verkopen.

Het verbod zal pas over vele jaren van kracht zijn, en tegen die tijd kan uw auto worden beschouwd als een vintage of een antieke auto.

tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen